Sinele de doua milioane de ani

În cartea Sinele de două milioane de ani Anthony Stevens utilizând concepte din psihologia analitică, antropologie, biologie comportamentala, psihologia visului, psiholingvistică, psihiatrie și moduri alternative de vindecare realizează o incursiune in “arheologia psihicului”. Cartea analizează Sinele din aceste perspective pentru a ne explica care sunt beneficile (cunoaștere, progres, vindecare) incursiunii in inconstient.

Dar ce este Sinele?
Conform wikipedia:

“Eul” și “Supra-Eul” sunt instanțe cu conținut conștient sau inconștient, “Sinele” este totdeauna inconștient.
“Sinele” este un rezervor primitiv și neorganizat de impulsuri, izvorul emoțional al impulsurilor și al dorințelor impulsive, locul reprezentărilor și comportărilor arhaice și al refulărilor.
“Eul” se găsește la limita între conștient și inconștient, este instanța trecerii la acțiune, a funcției de adaptare la realitate și de investigare a realității. “Eul” derivă din “Sine” și reprezintă “Sinele” în viața reală conștientă, cu alte cuvinte, modulează necesitățile impulsive într-o formă adaptată la realitate.
“Supra-Eul” este instanța superioară, domeniul conștiinței, al valorilor, al idealurilor, al preceptelor și interdicțiilor, al reprezentărilor morale.

După Stevens:

A întâlni acel(om) interior vechi de două milione de ani înseamnă a exeprimenta filogenia speciei noaste ca pe o revelație personală.

El(sinele de două milioane de ani) revelează modul în care arhetipurile Sinelui devine manifest în visele, miturile și afecțiunile noastre și ne arată cum înțelepciunea sa naturală deține cheia care deschida ușa către quest-ul terpeutic și vindecarea rănilor noastre.

Fiecare dintre noi avem reusrse interioare pentru a ne dezvolta. Putem sa ne folosim de vise pentru a ne conecta cu lumea noastră interioară, cu Sinele nostru, si mergând mai departe cu Sinele de milioane de ani. Dacă ne dăm voie să le aprofundăm vom descoperi multe lucruri interesante despre noi.

Având acces la mituri, la vise reușim să ne acceptăm și să ne vindecăm.

Talmudul afirmă:

Un vis care nu este interpretat este ca o scrisoare care nu este citită.

Care este relația voastră cu visele voastre? Ce vă aduc ele nou în viața voastră? Care este mitul tău?

Leave a Reply

Your email address will not be published.